24 Jan
2013

Planering

Bästa Fredskamrater. Svedala den 2013-01-24
Då jag startade tanken angående marschen så var det bara jag som skulle gå, trodde jag.
Med absolut den största glädje och respekt visar det sig dag för dag att fler ansluter på olika sätt.
Därför har jag bett förbundet om hjälp med organisation.

Därför ser det ut som följer då detta skrivs:
Marschen samt hemsida har L-G Nyholm hand om.
Kringarrangemang under marsch och event i städer har Rikard Johansson och Per Lennartsson Fredsbaskrarna hand om.
Rikard tjänstgör just nu på FS24 men finns att nå via denna sidan eller facebook. Lennartsson når ni på förbundets kansli.
Jag har sett förslag och planering för event, kan bara säga detta blir en höjdare.

I takt med att fler anmäler intresse och vi har program för event i städer klart för oss kommer vi att uppdatera det här.

Nyholm


So, what do you think?