Browsing Category "Fredsbaskermarschen"

Det gläder mig att meddela

att det Norska NVIO http://www.nvio.no/ samt Siops http://www.siops.no/ har anmält sitt deltagande under sträckan i Göteborg den 18/7.

Alltså kommer det Norska Fredssoldater till Göteborg för att vara med.

Just denna sträckan jobbar vi med ett Nordiskt samarbete.

Ni är mycket välkomna.


Nu har 10 fredskamrater anmält sig.

Nu har 10 st kamrater anmält sig för att marschera någon av delsträckorna. Jag blir så glad och ser väldigt mycket framemot sommarens marsch.

Välkommen till marschen CG (L06-KS02)som skall marschera med mellan Rydebäck och Helsingborg.

Så klart fler kommer att delta. Glöm inte att ni kan ansluta i städerna om ni inta kan eller orkar gå längre sträckor.

Rickard planerar för fullt tillsammans med föreningen och lokalorganisationerna vad som kommer att hända i städerna när vi kommer dit.